Үзэсгэлэн

EXHIBITION

2009 оны Хэфэй улсын бага хурал

EXHIBITION

2011.10 Кантоны үзэсгэлэн

EXHIBITION

2012.10. Шэньян улсын бага хурал

EXHIBITION

2015.10.26 Чиндаогийн үндэсний хурал

EXHIBITION

2016.10.26 Уханийн үндэсний бага хурал

EXHIBITION

2018.10.25 Уханийн үндэсний бага хурал

EXHIBITION

2016.10.27 Уханийн үндэсний бага хурал

EXHIBITION

2019.10.29 Чиндаогийн үндэсний чуулган

EXHIBITION

2010.10. Жэнжоугийн үндэсний чуулган